Svenska jägarförbundet

Swedish association for hunting

Denna modul är utvecklad i samarbete med Svenska jägarförbundet som ett övningsredskap för jägare. Här kan du öva på att sikta på olika djur på olika distanser. Denna modul innehåller jakt på älg, björn, hjort och vildsvin.

Du kan välja mellan fyra olika miljöer Road (väg), Clearing (hygge), mire (myr) och field (fält).

När du valt VAR du vill jaga så väljer du vilken typ av djur:  Bull Moose (Älg tjur), Moose family (Älg familj), Wild Boar (Vildsvin), Stag (hjort) eller Bear (Björn).

 

Nästa steg är att välja avstånd, djurets hastighet riktning och vinkel. Dessa val gör att det finns över 1500 olika kombinationer av scenarion att välja mellan!

Alla scenarion som finns under “Swedish association for hunting” visar en analys efter varje scenario där du kan se var du siktade när du tryckte av och var skottet träffade djuret så att du kan lära dig t.ex. hur långt framför djuret du måste sikta vid olika hastigheter. Om du använder “Mono Tracker” eller “Duo Tracker” så kan du också se hur du rör siktet innan du skjuter.

Den lila linjen visar din rörelse innan skottet, korset visar var du siktade när du tryckte av och den röda pricken visar var skottet träffade. Du kan också se avståndet till djuret och djurets hastighet. Denna analys kräver Mono Tracker eller Duo Tracker.

När du har ett scenario med mer än ett djur så får du upp denna analys av dina skott. Det svarta korset visar var du siktade när skottet gick av, och de vita pilarna visar var skottet träffade djuret.

Röda siffror visar att det var ett dåligt skott, gröna siffror visar att det var ett dödligt skott och gula att det var ett dåligt skott följt av ett dödande skott.